ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศสอบโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ

Advertisements

ขอเชิญร่วม ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญร่วม
ลงนามถวายพระพรออนไลน์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ร่วมลงนามถวายพระพรคลิกที่รูป

กิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

เทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) วันที่ 9 ตุลาคม 2553
ณ วัดวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลลวงเหนือ เตรียมพร้อมเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552

ผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เทศบาลตำบลลวงเหนือได้รับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
คณะผู้บริหาร พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการ เตรียมเข้ารับรางวัล จากเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และขอแสดงความยินดีกับอปท.ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2552 ด้วย

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2554

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดของเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2554

อบรม อปพร. 2553

อบรมยาเสพติด 2553